Adatvédelmi szabályzatJelen adatvédelmi szabályzat a következő videojátékainkra vonatkozik: Shakes & Fidget, SoccerStar (más néven KickerStar), Bloodmoon, Tiny Island és Clash of Empires (a továbbiakban: „Játékok”).

A szabályzat bemutatja, hogy milyen adatokat dolgozunk fel, milyen céllal, milyen jogcímen. Azt is ismerteti, hogy milyen jogokkal rendelkezik az adataira nézve, és hogyan gyakorolhatja ezeket a jogokat.


Áttekintés:
1. Személyes adatok
2. Adatbiztonság és személyes adatok nyilvánosságra hozatala
3. Facebook-bejelentkezés/Steam/Apple Gamecenter-bejelentkezés/Bejelentkezés Twitter-fiókkal/Google Play Játékok/Közösségi beépülő modulok
4. Nyomon követés
5. Kiegészítő tartalom
6. Felhasználók jogai
7. Személyes adatok tárolásának időtartama
8. Jelen adatvédelmi szabályzat hatálya és kiegészítése
9. További információ és adatvédelmi tisztviselő


1. Személyes adatok

A személyes adat bármely olyan információ, amely észszerű erőfeszítéssel azonosítható természetes személyhez köthető (GDPR 4. cikk, 1. szakasz). Játékosaink személyes adatait azzal az elsődleges céllal dolgozzuk fel, hogy kényelmesen használhassák Játékainkat. Ennek jogi alapját a GDPR 6. cikk 1. szakaszának b) pontja teremti meg.

Amikor létrehozzuk felhasználói fiókját a Játékainkhoz, egyedi azonosítószámot rendelünk hozzá. Tároljuk az Ön által választott felhasználónevet és jelszót, valamint az e-mail-címét, azt az esetet kivéve, ha a Facebook használatával jelentkezik be (a harmadik fél bevonásával történő bejelentkezéssel kapcsolatos további információt a 3. fejezet tartalmaz). A fenti adatok megadása a szerződés létrejöttének előfeltétele. Kétszeres jóváhagyási eljárást alkalmazunk annak a megerősítésére, hogy a megadott e-mail-cím valóban Önhöz tartozik. A részvétel nem feltétele a Játékok használatának, ugyanakkor javasoljuk, mert csak megerősített e-mail-címet használhatunk az olyan fontos üzenetek elküldésére, mint a bejelentkezés visszaigazolása, a jelszóváltoztatások kezelése, valamint időnként az Ön által játszott Játékkal kapcsolatos információk küldése. Az utóbbi közvetlen reklámozás jogi alapját a GDPR 6. cikk f) pontja teremti meg. Kivonatolt e-mail-címét emellett a játékaink hirdetésére is felhasználhatjuk a közösségi hálózatokban, de csak abban az esetben, ha az alkalmazott kivonatolási eljárás nem teszi lehetővé az e-mail-cím visszafejtését.

Tároljuk a regisztráció forrás IP-címét és idejét. Ugyancsak tároljuk az e-mail-címe megerősítésének forrás IP-címét és idejét. A tárolás oka a bizonyítási kötelezettségünknek való megfelelés, a rendszereink elleni támadások elhárítása és a játékszabályoknak való megfelelés biztosítása.

Játékaink használata során készüléke kommunikál a kiszolgálóinkkal. Ezzel a kommunikációval kapcsolatban rögzítjük a bejelentkezések és a kijelentkezések időpontját, valamint a vonatkozó IP-címeket. Az IP-cím a telekommunikációs csatlakozása vagy a mobileszköze IP-címe egyaránt lehet. Az adatok feldolgozásának célja az általános szerződési feltételek megsértéseinek kezelése, valamint a bűnüldöző hatóságok követelményeinek való megfelelés.

Játékainkban lehetősége van kommunikálni a többi felhasználóval, amelynek során kiadhatja a személyes adatait. Azt javasoljuk, hogy ebben a tekintetben körültekintéssel járjon el. Ha üzenetet kap egy másik felhasználótól, az üzenetet mentjük a felhasználói fiókjába. Ez lehetővé teszi a Játékban kapott összes üzenete megtekintését. Ha töröl egy üzenet a Játékban, az üzenet a felhasználói fiókjából is törlődik.

Ha részt vesz valamelyik nyereményjátékunkban, tároljuk az adatokat, amelyeket megad (az adatok személyesek is lehetnek). Az adatok a nyertesek kiválasztására, a nyeremények kiosztására és a játékosainkkal kapcsolatos statisztikai információk beszerzésére használjuk. Az adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel.

Abban az esetben, ha e-mailt vagy üzenetet küld számunkra ügyfélszolgálati rendszerünk használatával, az üzenetet tároljuk a kérelem feldolgozása érdekében. Az ügyfélszolgálati rendszeren keresztül beküldött üzenetek esetében az eszköze úgynevezett metaadatait – vagyis például a böngésző és az operációs rendszer típusát – is tároljuk azért, hogy hatékonyabban segíthessük a probléma megoldását.


2. Adatbiztonság és személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Csak néhány kategóriába tartozó személyes adatot tárolunk, amelyek közül egy sem számít fokozottan érzékenynek. Ettől függetlenül számos, folyamatosan fejlesztett adatvédelmi óvintézkedést tettünk azzal a céllal, hogy megakadályozzuk a személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést, valamint hogy minimalizáljuk a kapcsolódó kockázatokat. A személyes adatok kezelése kizárólag Németország területén található kiszolgálókon történik. A személyes adatokat rendszeresen kezelő alkalmazottakat kötik az adattitkossági és adatvédelmi szabályok, és ebben a vonatkozásban képzésben is részesülnek.

A Játékainkkal kapcsolatos folyamatok közül nem mindegyiket a Playa Games biztosítja. A szolgáltatások közül néhányat harmadik felek nyújtanak a Playa Games nevében, a GDPR 28. cikkének („Az adatfeldolgozó”) megfelelően. Ennek részét képezi a fizetések külső szolgáltatók – például hitelkártyacégek, bankok, PayPal stb. – általi feldolgozása. (További információt az 5. fejezet tartalmaz) Emellett bizonyos esetekben harmadik felek szolgáltatásait vesszük igénybe a statisztikai, hirdetési és e-mail megoldások megvalósításához. Azokban az esetekben, amikor a Playa Games felelősségi körébe tartozik a feldolgozás, a külső cégeket kötelezzük az adatai bizalmas és biztonságos kezelésére, valamint az adatokat csak a feladataik teljesítésének mértékéig kezelhetik. Ezen túlmenően az adatokat kizárólag az utasításainkkal összhangban kezelhetik. A fenti célok teljesülése érdekében megfelelő szerződéseket kötöttünk és rendszeresen ellenőrizzük, hogy a szolgáltatók megfelelnek-e szerződéses kötelezettségeiknek.

A fent említett megrendelésfeldolgozás részeként bizonyos adatokat Amerikai Egyesült Államokbeli vállalatoknak küldünk el az EU–USA Adatvédelmi Pajzs megállapodás keretében. A GDPR 45. cikkének 1. bekezdése szerint az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. A 3. és a 4. fejezetben részletes információkat nyújtunk azokról a vállalatokról, amelyeknek adatok küldünk, a vonatkozó körülményekkel együtt.

Ezen túlmenően csak abban az esetben adjuk ki a személyes adatait, ha ez szükséges a jogaink érvényesítéséhez, más felhasználók védelméhez, az állam- vagy közbiztonság veszélyeztetésének megelőzéséhez, valamint büntetőeljárások lefolytatásához, és ebben az esetben is csak akkor, ha engedélyezi a hatályos adatvédelmi szabályozás vagy ha kifejezett beleegyezését adta hozzá. A védelemre szoruló jogait figyelembe vesszük az adatvédelmi jogi szabályozásokkal összhangban.


3. Facebook-bejelentkezés/Steam/Apple Gamecenter-bejelentkezés/Bejelentkezés Twitter-fiókkal/Google Play Játékok/Közösségi beépülő modulok

Amikor új felhasználói fiókot hoz létre Játékainkhoz, az adatait beviheti manuálisan, vagy használhat harmadik feleknek már megadott adatokat is (a részletekért lásd az 1. fejezetet).

Ha a Facebook bejelentkezést választja, a Facebook (Facebook, Inc.) megküldi számunkra a nyilvános Facebook-profiljában szereplő adatokat, valamint az e-mail-címét, amint engedélyezi ezt az adatátvitelt. Az átvitt adatok a következőket foglalják magukban: id, name, first_name, last_name, link, gender, locale, time zone, updated_time és verified (az azonosítója, a neve, a vezetékneve, a keresztneve, a hivatkozása, a neme, a földrajzi helye, az időzónája, a frissített ideje és a megerősítés állapota). Egyszeri adatátvitelről van szó, az információkat pedig új felhasználói fiók létrehozására használjuk fel azon a játékvilágon, amelyet kiválasztott. Az átvitt adatok közül kizárólag a Facebook-tokent és a Facebook-azonosítót mentjük el, mivel ezek szükségesek a bejelentkezéshez valamelyik Játékunkba. A Facebook-jelszavát nem ismerjük meg. A Facebook ugyanakkor menthet adatokat arról, hogy a Játékainkat használja. A Facebook az EU–USA Adatvédelmi Pajzs megállapodás hatálya alá esik; a GDPR 45. cikkének 1. bekezdése szerint az adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. A Facebook és a GDPR témakörével kapcsolatos további információkért látogasson el a https://www.facebook.combusiness/gdpr webhelyre.

Lehetősége van továbbá felhasználói fiókot létrehozni a Játékainkhoz a Steam rendszerében (a Steam a Valve Corporation tulajdonában levő termék; bővebb információért lásd a https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/ webhelyet). Ebben az esetben nem kapunk személyes adatokat.

Ha Apple-készüléket használ, lehetősége van felhasználói fiók létrehozására a kiszolgálóinkon a Game Center-bejelentkezés használatával. Ebben az esetben az Apple (Apple, Inc.) az Apple ID-azonosítóját, Game Center-nevét és az e-mail-címét továbbítja nekünk. Az Apple adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos bővebb információért látogasson el a https://www.apple.com/privacy/privacy-policy/ webhelyre.

Az Androidos eszközökön hasonlóan működik az ellenőrzés („Google Play Játékok”). Ebben az esetben a játékra vonatkozó információkat a Google kapja meg, és a felhasználó Google+ identitásához lesznek kötve. Az információ számos egyéb Google-termékben is megjelenik (https://developers.google.com/games/services/terms). A Google adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos bővebb információért látogasson el a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu webhelyre.
A Google az EU–USA Adatvédelmi Pajzs megállapodás hatálya alá esik; ennek következtében a GDPR 45. cikkének 1. bekezdése szerint az adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

A felhasználói fiókját később is összekötheti a Facebook, a Google Play Játékok és a Game Center rendszerével. Ez lehetővé teszi a felhasználói fiókok importálását és használatát további eszközökön.

Ez az utólagos összekötés a Játékainkban található Facebook logóval végezhető el. Ha a Facebook logóra kattint valamelyik Játékunkban, megjelenik egy hivatkozás, amelyik a hivatalos Facebook alkalmazáshoz viszi, egy „Like” (Tetszik) gomb, illetve elérhetővé válik a felhasználói fiók utólagos összekötésének, vagy az összekötés megszüntetésének lehetősége a Facebook Connect segítségével. A Twitter-logó megnyitja a szolgáltatás hivatalos Twitter-csatornáját, de nem hoz létre állandó kapcsolatot.

A Játékainkban megtalálható „Like” (Tetszik) gombnak nincs köze a Facebook, Inc. által kínál közösségi média beépülő modulhoz: a Játékaink alkalmazás és Steam verziójában a gomb egyszerű hivatkozás, amely a hivatalos Facebook alkalmazásra mutat. A webböngésző JavaScript funkciójáról van szó, amelyik csak akkor veszi fel a kapcsolatot a Facebook kiszolgálóival, ha rákattint a gombra. Ha megteszi, az érintett szolgáltatás követőjévé válik a Facebookon, és a Facebook közvetlenül megkapja és tárolja az információt. Emellett a beépülő modul azokat az információkat is továbbküldi a Facebooknak, amelyeket a böngészőjében megnyit az ajánlatunk oldala. Ha ugyanebben az időpontban az Ön által használt számítógépen a Facebookra is be van jelentkezve, a Facebook képes összekötni a webhelyünk megnyitását a Facebook-fiókjával és létrehozni a kapcsolatot (ez nem csak a megtekintett oldalakra korlátozódik). A Facebook adatgyűjtésére, -feldolgozására és -használatára vonatkozó részletes információkért olvassa el a Facebook adatvédelmi szabályzatát. Ugyanitt személyes adatainak védelmével és a Facebook megfelelő beállításaival kapcsolatos információk is megtalálhatók: https://www.facebook.com/policy.php

A leküldési azonosítókat (push token) azért tároljuk, hogy leküldési üzeneteket küldhessünk Android vagy Apple eszközére. Ezt a technológiát a jövőben más platformokhoz is használhatjuk. A leküldési üzenetek működését mobilalkalmazása vagy -készüléke beállításaiban kezelheti.


4. Nyomon követés

Ha webböngésző használatával nyitja meg a Játékainkat, a Játékok meghívhatják a YouTube LLC parancsfájlját azért, hogy lehetővé váljon a YouTube-videók lejátszása a webhelyen. A YouTube adatvédelmi szabályzatát a következő webhelyen olvashatja el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Egyedi kódokat („CID”) alkalmazunk annak az azonosítására, hogy a felhasználó melyik hirdetési csatornán át találta meg az adott Játékunkat. A kódokat olyan médiafelületeken át kapjuk meg, mint a reklámbannerek és -videók. Ha a Játék meglátogatása felhasználói fiók létrehozásához vezet, a CID-t véglegesen a fiókhoz kapcsoljuk.

Emellett a „fingerprinting” (ujjlenyomatozás) nevű technológiát is alkalmazzuk a hirdetési partnerekkel való megfelelő elszámolás támogatására. Amikor rákattint egy reklámbannerre, a rendszer ideiglenesen elment olyan nyilvánosan hozzáférhető adatokat, mint a böngésző típusa, a verziószám és az operációs rendszer. A tárolás célja az adatok összevetése a Játékaink oldalain elvégzett regisztráció információival. Ezeket az adatokat néhány percen belül teljes mértékben töröljük.

Ezen túlmenően számos helyen alkalmazunk sütiket (cookie). A sütik kis méretű, a számítógépén tárolt szöveges fájlok, amelyek technikailag lehetővé teszik a böngészője felismerését. A használatuk felhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb szolgáltatások létrehozását segíti elő. A sütik tárolják például beállításai egy részét, hogy ne kelljen mindig megadnia őket, amikor ellátogat a webhelyeinkre.
Azért dolgozzuk fel ezeket, hogy teljesítsük szerződéses kötelezettségeinket, továbbá jogos érdekünk alapján, amely a GDPR 6. cikk 1. bekezdésén, továbbá 1. bekezdés b. és f. pontjain alapul. Amennyiben már játszik a játékainkkal, szolgáltatásaink részét képezi, hogy szavatoljuk azt, hogy – amennyire csak lehet – akadálymentesen és könnyen férhessen hozzá játékainkhoz, és tárolja el a játékban hozott döntéseit, így a játékvilág kiválasztását. Ebben a kontextusban jogos érdekünk van a sütik feldolgozására is a fent említett célok érdekében, hogy így formáljuk a külső, rólunk alkotott képet és piaci jelenlétünket a legkorszerűbb weboldallal. A sütik használatával biztosíthatjuk látogatóink és meglévő felhasználóink számára a lehető legjobb weboldalélményt, ajánlatainkat így alakítva az egyedi érdekeiknek és szükségleteiknek megfelelően. Sütijeink nem tartalmaznak olyan személyes adatot, amely a GDPR 9. cikkében írt különleges védelmet indokolná. Ennek megfelelően hisszük, hogy azon érdekünk, miszerint vonzó weboldalt és szolgáltatást kívánunk kínálni, egyezik az Ön érdekével, a vonzó weboldalak látogatásával, és ez a közös érdek előbbre való, mint azon érdek, hogy ne kapjon sütiket. Az, hogy készülékén mennyi ideig kerülnek tárolásra a sütik, nagyban függ az internetes böngészője személyes egyedi beállításaitól. Ezen beállítások megváltoztatásával letilthatja vagy korlátozhatja a sütik fogadását és átvitelét. A már elmentett sütik bármikor törölhetők. Ez automatikusan is megtehető.

A Google Analytics, a Google Inc. webelemzési szolgáltatása, szintén használ sütiket. A szolgáltatás által előállított adatok IP-címeket is tartalmazhatnak, amelyeket a rendszer a Google Amerikai Egyesült Államokban („USA”) található kiszolgálóira továbbít. Az Amerikai Egyesült Államok harmadik országnak minősül, amelyben nincs kialakítva az adatok megfelelő védelmi szintje. Az Amerikai Egyesült Államokba történő adatátvitel megfelelő védelmi szintjét a Bizottság megfelelőségi határozata szavatolja a GDPR 45. cikk 9. bekezdése szerint. A megfelelőségi határozat (EU-USA adatvédelmi pajzs, vagyis az Adatvédelmi Pajzs) önhitelesítést igényel az érintett Amerikai Egyesült Államokbeli cégek részéről. A Google ennek megfelelően hitelesítette magát. Esetünkben a Google a fenti információt weboldalaink használata és statisztikai adatok gyűjtése céljából dolgozza fel. Ez jogos érdekünk a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontja alapján, mivel így tudunk a piacnak célzott ajánlatokat eljuttatni. Mivel Ön ellátogat ide ajánlatainkért és feltételezzük, hogy azért teszi, mert érdeklik az ajánlataink, így ezen érdekünk jelentősebb annál, mint az Ön azon érdeke, hogy ne kapjon sütiket. A következő böngésző-beépülőmodul használatával megakadályozhatja az adatok összegyűjtését és a Google kiszolgálóira való továbbítását: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (az oldal angol nyelvű). A sütik használatával kapcsolatos általános beállítások a böngészőben adhatók meg. Ha a Játékaink Flash-verzióját használja, az eszközén helyi Flash-adatok is tárolódni fognak. A Google-lel szerződést kötöttünk az adatok feldolgozására és arra, hogy teljes mértékben betartsák és alkalmazzák a német adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait.

Ezen túlmenően számos „pixel” érhető el weboldalunkon és alkalmazásainkban a Facebook (2016-ig konverziókövető pixel, immár hivatalosan Facebook Pixel) és a Google cégektől. A pixelek apró kódtöredékek, amelyek egyedi követő kódot hoznak létre, amely ezt követően sütiként kerül eltárolásra a végkészüléken. Így tartjuk számon játékaink felhasználóinak számát, hogy meghatározzuk, sikeresek-e promóciós tevékenységeink. A Facebook adatfeldolgozásával kapcsolatos további információért, és hogy megtudja, milyen lehetőségei vannak adatai megvédésére, látogasson el ide: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/.

Google AdWords Conversion Tracking konverziókövetést használunk hirdetési erőfeszítéseink sikerének mérésére. Amint a céljainkat elértük weboldalunkon („konverziók”), így valamely alkalmazás letöltését, rendelés megvalósítását vagy hírlevelünkre történő előfizetést, ezt az elért célt a Google rögzíti. A Google így le tudja mérni részünkre az elért célok számát. Ezen túlmenően a Google az előzetesen eltárolt sütiket arra használja, hogy meghatározza, mely hirdetésekre kattintott korábban és így mely hirdetés volt döntő jelentőségű a cél elérése szempontjából. A Google ezen adatokat az Amerikai Egyesült Államokban („USA”) található kiszolgálóin dolgozza fel, de nem társítja azokat a Google-fiókja személyes adataihoz. Az USA-ba történő adatátvitel, az adatfeldolgozás jogi alapja és az Ön és a mi érdekeink összemérése, valamint az adatátvitel kizárásának lehetősége kapcsán további magyarázatot a Google Analytics-szel kapcsolatos információk között talál.

A Google Tag Manager a nyomkövetési és remarketing kódok beágyazására szolgál. Ugyanakkor nem tárol semmilyen személyes adatot.

Használjuk a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) dinamikus remarketing funkcióját a Google DoubleClick és a DoubleClick Exchange Buyer platformokon átívelő funkciói vonatkozásában. Ezen funkció célja, hogy a látogatóknak az érdeklődésükön alapuló hirdetéseket jelenítsen meg a Google hirdetési hálózat részeként. Amennyiben ellátogat weboldalunkra, a böngészője úgynevezett sütiket (cookie-k) tárol el. A sütik ebben a kontextusban a számítógépére elmentett szövegfájlok, amelyek felismerik a látogatókat, amikor azok a Google hirdetési hálózatának részét képező weboldalakhoz férnek hozzá. Ezek a weboldalak ekkor a látogató által korábban meglátogatott, a Google remarketing funkcióját használó weboldalakon a látogató által megtekintett tartalmakhoz kapcsolódó hirdetéseket jelenítenek meg. A Google szerint ezen folyamat során nem kerül sor személyes adatok gyűjtésére. Ugyanakkor, amennyiben ki akarja kapcsolni a Google remarketing funkcióját, ezt bármikor megteheti a vonatkozó beállítások módosításával a https://www.google.com/settings/ads weboldalon. Egyéb esetben használhatja a hirdetési hálózat kezdeményezést a sütik érdeklődés alapú hirdetésekhez történő kikapcsolásához a következő weboldalon található útmutató alapján: https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Az USA-ba történő adatátvitel, az adatfeldolgozás jogi alapja és az Ön és a mi érdekeink összemérése, valamint az adatátvitel kizárásának lehetősége kapcsán további magyarázatot a Google Analytics-szel kapcsolatos információk között talál.

Használjuk továbbá a Google DoubleClick Floodlight szolgáltatást, amely a Google Marketing Platform konverziókövető rendszere. Olyan címkéket tartalmaz, amelyek rögzítik a weboldalunkon észlelt aktivitást és olyan jelentési funkciókat, amelyek konverziós adatokat adnak hozzá a jelentéseinkhez. A Floodlight olyan sütit használ, amely rögzíti egy bizonyos böngésző ismételt látogatásait. A Google Tracking nyomkövetés kikapcsolható a Google AdSettings webhelyén: https://adssettings.google.com/ vagy a hálózati hirdetési kezdeményezés univerzális leiratkozási oldalán: https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Az USA-ba történő adatátvitel, az adatfeldolgozás jogi alapja és az Ön és a mi érdekeink összemérése, valamint az adatátvitel kizárásának lehetősége kapcsán további magyarázatot a Google Analytics-szel kapcsolatos információk között talál.Android és iOS rendszert futtató végfelhasználói készülékekre készült alkalmazásainknak része a Google SDK. Az SDK segítségével nem gyűjtünk személyes adatokat. Kizárólag általános információk beszerzésére használjuk azzal a céllal, hogy részletesebb képet nyerjünk a felhasználók útjáról az alkalmazásokhoz, valamint az alkalmazásokban, a hirdetési tevékenységünk továbbfejlesztésének érdekében. Olyan információkról van szó, mint az eszközére telepített böngésző nyelve, a végfelhasználói készülék regionális beállítása és az időzóna. A jövőben olyan további általános információkat is gyűjthetünk, mint az időtartam, amíg az alkalmazást használja, valamint az alkalmazásban végrehajtott kattintások száma. Ezen információk alapján nem lehet meghatározni a személyazonosságát, továbbá az adatok elemzése anonim módon, kizárólag statisztikai céllal történik. A Google Analytics adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos bővebb információért látogasson el a következő webhelyre: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A „Tube”-unk lehetővé teszi, hogy játékosaink reklámokat nézzenek. Ez a funkció videókat jelenít meg különböző harmadik fél szolgáltatóktól, különösen a Fyber N.V.-től, Wallstraße 9-13, 10179 Berlin, Németország. Alapesetben a Tube ki van kapcsolva és nem történik adatátvitel harmadik felekhez. Átvitel csak hozzájárulást követően lehetséges a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének megfelelően. Amennyiben a játékosok úgy döntenek, hogy megtekintenek egy reklámot, elküldjük a játékos IP-címét és egy hirdetési azonosítót a harmadik fél szolgáltató részére. Amint a videót megtekintette a játékos, a szolgáltató megerősítést küld a részünkre, így a játékos számára jóváírhatjuk a vonatkozó játékon belüli bónuszt (Dr. Abawuwu Szerencsekerekének szerencseérméit). További információt arról, hogyan védi a Fyber az adatait, itt talál: https://www.fyber.com/legal/gdpr-faqs/. A felhasználás folyamán elképzelhető, hogy az adatait az USA-ba továbbítjuk. Az Amerikai Egyesült Államok harmadik országnak minősül, amelyben nincs kialakítva az adatok megfelelő védelmi szintje. Az Amerikai Egyesült Államokba történő adatátvitel megfelelő védelmi szintjét a Bizottság megfelelőségi határozata szavatolja a GDPR 45. cikk 9. bekezdése szerint. A megfelelőségi határozat (EU-USA adatvédelmi pajzs, vagyis az Adatvédelmi Pajzs) önhitelesítést igényel az érintett Amerikai Egyesült Államokbeli cégek részéről. A Fyber szerint (https://www.fyber.com/legal/gdpr-faqs/) az összegyűjtött adatok az Amazon Web Services (AWS) szolgáltatás felhőjében kerülnek tárolásra, amelyet hitelesített az Adatvédelmi Pajzs. A Tube kikapcsolható a játékon belüli beállítások között, és a kikapcsolással visszavonja a hozzájárulását.

Az alkalmazásaink beágyazva tartalmazzák az AppsFlyer Ltd. szoftverfejlesztői készletét (SDK) a fent említett pixelhozzáférések kezeléséhez. Az AppsFlyer az EU–USA Adatvédelmi Pajzs megállapodás hatálya alá esik; a GDPR 45. cikkének 1. bekezdése szerint az adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. A funkciókról és az AppsFlyer adatvédelmi szabályzatáról ezen a webhelyen talál bővebb információt: https://www.appsflyer.com/product/gdpr.

A statikus játéktartalom legnagyobb részét (pl. a grafikákat) az Akamai Technologies GmbH tárolja, és a rendszereikből kerül át a készülékére, amikor játszik. Az Akamai által szolgáltatott játéktartalomhoz való hozzáféréskor a rendszer tárolhatja az IP-címét. A webhelyeink közül néhány az Adobe Systems Incorporated betűkészleteit jeleníti meg. A betűkészletekhez való hozzáférés az Amerikai Egyesült Államokban található kiszolgálókon történik, és az Adobe számára látható lehet, hogy meglátogatta a webhelyünket.

Lehetősége lehet a mobileszköze nyomon követésének kikapcsolására vagy alaphelyzetbe állítására: kérjük, további információért keressen rá a „hirdetések nyomon követése” és a „Google hirdetési azonosító” kulcsszavakra a végfelhasználói készüléke felhasználói útmutatójában.


5. Kiegészítő tartalom

A Játékaink alapvető ingyenesen játszhatók. Ugyanakkor kiegészítő, fizetős szolgáltatásokat is kínálunk. Amennyiben ilyen szolgáltatások megvásárlása mellett dönt, a pénzügyi tranzakciót az Ön által választott szolgáltató hajtja végre, mint a PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg) vagy a Paymentwall (PW Inc., egy Nevada állambeli társaság), amelyet a Wirecard AG (Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Németország) működtet, továbbá a Goodgame Studios (Altigi GmbH, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Németország)), és ez a szolgáltató lesz a felelős a fizetés feldolgozásának technikai részleteiért. Az ilyen esetekben adatokat adhatunk át más szolgáltatóknak az ármeghatározás, a számlázás és a fizetések begyűjtésének céljához szükséges mértékben. Ezek az adatok különösen a következőket foglalják magukba: alias, a játékvilág, amelyen létrehozta a fiókot, a nyelvi beállítások és az előzetes kiválasztások (ha vannak ilyenek). Azokat a személyes adatokat, amelyeket a szolgáltatónak ad meg – különös tekintettel a nevére, a címére és a fizetési információira –, nem kapjuk meg.

A fizetés feldolgozását követően visszaigazolást kapunk az érintett szolgáltatótól, amelyet tárolunk. A visszaigazolás olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik számunkra az érintett tranzakció állapotának ellenőrzését. Ez a megállapodásunk részét képező és kifizetett szolgáltatás biztosításához, valamint – szükség esetén – az ügyfélszolgálati segítség biztosításához szükséges.


6. Felhasználók jogai

A személyes adatok feldolgozása általában véve úgy történik, hogy teljesíthessük a felhasználóval kötött szerződést a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontjának megfelelően. Ugyanakkor az adatok feldolgozása csak akkor engedélyezett, ha a felhasználó legalább 16 éves (a vonatkozó korhatár néhány országban 13 év). Emiatt a Játékainkkal csak olyan személyek játszhatnak, akik az országuk szabályozása alapján elérték az adatkezelés engedélyezési korhatárát. A jelenleg felhasználói fiókkal rendelkező gyermekeknek 2018. május 25-ig be kell mutatniuk törvényes képviselőjük hozzájárulását. Azoknak a gyermekeknek, akik új felhasználói fiókot szeretnének létrehozni, először szintén be kell mutatniuk törvényes képviselőjük hozzájárulását. Ha a törvényes képviselője hozzájárult a személyes adatai feldolgozásához, bármikor, indoklás nélkül jogában áll visszavonni ezen adatkezelési hozzájárulást a GDPR 7. cikkének 3. bekezdése alapján. Ez nem befolyásolja bármely, hozzájáruláson alapuló feldolgozás törvényességét, amelyre az ilyen visszavonást megelőzően került sor. Erre a célra a támogatási eszközünk (Support-Tool) használható.

Ön jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben jogosult tájékoztatást kapni ezekről a személyes adatokról. Az tájékoztatáshoz való jog tartalma a GDPR 15. cikkéből következik. A tájékoztatáskérés céljára a támogatási eszközünk (Support-Tool) használható. Ha e-mailben küldi el a kérelmét, általában csak azokat az adatokat adhatjuk meg, amelyek a kérelmet elküldő e-mail-címhez kötődnek. Faxon vagy postai levélben beküldött kérelem esetén kérjük, adja meg a játékvilágot, a játékosnevet és az e-mail-címet, amellyel regisztrált.

Amennyiben mi vagy bármely harmadik fél Önt érintő személyes adatot dolgoz fel közérdekből a GDPR 6. cikkének e) pontja alapján vagy jogos érdekből a GDPR 6. cikk f) pontja alapján, Önnek a különleges helyzetéből eredő okokból adódóan a GDPR 21. cikkének 1. bekezdése alapján bármikor joga van tiltakozni az Önre vonatkozóan nyilvántartott adatok feldolgozása ellen. A 2. bekezdés alapján szintén tiltakozhat szolgáltatásaink közvetlen reklámozási funkcióit illetően. Ezt követően az adatait nem dolgozzuk fel a továbbiakban közvetlen levelezés céljából. A tiltakozást bejelentheti a támogatási eszközünk (Support-Tool) segítségével, vagy a megfelelő hivatkozásra is kattinthat, amelyik a tőlünk kapott összes promóciós üzenetben megtalálható. Ezt követően az adatokat nem használjuk közvetlen levelezésre. Ez a célközönség újbóli meghatározására és a Facebook Lookalike közönségek létrehozására irányuló kampányokra is vonatkozik.

Ha megváltoztak a személyes adatai, vagy ha hibás dátumot tároltunk, joga van adatai helyesbítéséhez a GDPR 16. cikkének megfelelően. Kérjük, használja a támogatási eszközünket (Support-Tool).

A GDPR 17. cikkének megfelelően joga van a személyes adatai törléséhez. Ez akkor fordulhat elő, ha minden felhasználói fiókját törölni szeretné; már nem áll fenn az adatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség; már nincs szükség az adataira számlázási célra; valamint a jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez. Ha jogos igényt támaszt az adatai feldolgozása ellen, előfordulhat, hogy az adatokat törölni kell. Az utóbbi esetben joga van az adatfeldolgozás korlátozásának kérelmezéséhez. Az is lehetséges, hogy ez egy gyermek adataihoz kapcsolódik, amelyeket tilos feldolgozni. Az adatai törlésének kérelmezéséhez a támogatási eszközünk (Support-Tool) használható.

Általánosságban joga van a számunkra megadott személyes adatai kérelmezéséhez és az Ön részére történő megküldéséhez, illetve ahhoz, hogy az adatokat továbbítsuk egy másik felelős személynek. Jelenleg nincs tudomásunk olyan helyzetről, amelyben ennek gyakorlati jelentősége lenne a Játékaink esetében.

Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban (Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Németország, Tel.: 040/428 54 - 4040, Fax: 040/428 54 - 4000, E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de), ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR).


7. Személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatokat azonnal töröljük, amint teljesült a feldolgozásuk célja. Ennek megfelelően minden, az 1. fejezetben említett információt addig tárolunk, amíg hatályban van Ön és köztünk a felhasználói megállapodás, mivel ez követelmény a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt kötelezettségeink teljesítéséhez. Emellett az információkat addig őrizzük meg, amíg a személyes adatok feldolgozására szükség van a szabad véleménynyilvánítás és információ jogának gyakorlásához, a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez, a GDPR 17. cikkének 3. bekezdése alapján. Ide tartozhat például a számlázás, a zaklatás elleni küzdelem és a jogszabályban előírt megőrzési időtartamoknak való megfelelés. Ez utóbbi elsősorban a német kereskedelmi törvényből fakad, és a felhasználói szerződésre és a kapcsolódó pénzügyi tranzakciókra nézve általában hat évig tart, a naptári év végéig számolva. Szerződésen alapuló megőrzési időszakokat harmadik felekkel (például szerzői jogok és kiegészítő szerzői jogok tulajdonosaival) kötött szerződések is keletkeztethetnek. A megőrzési időszakra vonatkozó előírások hatálya alá eső adatokat blokkoljuk a fenti időszak lejártáig. A naplózott adatokat a BDSG Német Szövetségi Adatvédelmi Törvény 76. §-a alapján a begyűjtésüket követő év végén töröljük. A mobileszközén tárolt bármely adat az eszközön maradhat, amíg el nem távolítja az alkalmazást.


8. Jelen adatvédelmi szabályzat hatálya és kiegészítése

Jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag a Játékainkra és webhelyeinkre vonatkozik. Az üzenetekben vagy a csevegésben más felhasználók által rendelkezésre bocsátott hivatkozások megnyitásával harmadik felek webhelyeire vagy általuk kínált ajánlatokhoz juthat. Harmadik felek ebbe a körbe tartozó tartalmaira nincs befolyásunk, és jelen adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik rájuk.

Az internet és az adatvédelmi jogszabályok gyors változása szükségessé teheti jelen adatvédelmi szabályzat kiegészítését az új jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve a technológiai vagy a Játékainkat érintő változások miatt. A fenti változásokról késedelem nélkül értesítjük.


9. További információ és adatvédelmi tisztviselő

A közös játékhoz bíznunk kell egymásban. Emiatt mindig rendelkezésre állunk, ha bármilyen kérdése van személyes adatainak felhasználásával vagy feldolgozásával kapcsolatban. A személyes adatok ilyen feldolgozásában csak néhány, megbízható munkatársunk vesz részt. Ha olyan kérdése van, amelyre nem ad választ jelen adatvédelmi szabályzat, ha bővebb információra van szüksége valamelyik rendelkezésével kapcsolatban, vagy ha megjegyzése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a támogatási űrlap segítségével (hivatkozás a Support-Toolhoz) vagy értesítse közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnket:

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Dr. Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
E-mail: datenschutz@playa-games.com
Weboldal: https://www.greaf.eu

2019. augusztus, Playa Games GmbH